Salgsvilkår

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg gjennom norskmosedesign.no til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Les mer om disse på www.lovdata.no.

Der det i salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS) eller brev.

1. Parter

Selger er Norsk Mose & Design AS, heretter kalt norskmosedesign.no, Avd.Osloveien 366, 1539 Moss, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: NO 920 618 529, telefon: (+47) 480 44 185, e-post: post@norskmosedesign.no og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss».

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Du er selv ansvarlig for å se gjennom bestillingen din før du bekrefter og betaler. Norskmosedesign.no er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, eller i vår markedsføring. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når norskmosedesign.no mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til den mailadressen du har oppgitt på bestillingssiden. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Norskmosedesign.no tilstreber å gi kundene våre så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil og feilprising kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller vår markedsføring.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere eller endre din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt eller det har oppstått en pris/trykkfeil. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift (MVA). Fraktkostnad kommer i tillegg til oppgitt pris med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Det tas forbehold om feil priser, endring i valuta, leverandørers priser og annet som kan endre prisen ved bestilling.

(Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift om ikke kjøper velger å vise priser uten mva eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.))

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

 

Betaling med kort

Hos oss kan du betale med VISA og Mastercard. Korttransaksjoner sendes kryptert gjennom Klarna. Dette gjør at du trygt kan betale uten å være redd for at din kortinformasjon skal komme på avveie. Kortnummer lagres ikke av Norsk Mose & Design etter gjennomført transaksjon. Om vi er utsolgt for en eller flere varer vil beløpet bli refundert av Klarna.

Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Norsk Mose & Design reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 

Betaling med faktura

Vi tilbyr faktura i samarbeid med Klarna. Betalingsfristen er satt til 14 dager. Dersom du betaler med faktura, påløper det ingen ekstra kostnader med mindre du ønsker å forlenge betalingsfristen ut over 14 dager. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge, har fylt 18 år, samt at du blir godkjent i kredittvurderingen som blir gjennomført ved kjøpet.

Når du velger faktura fra Klarna må du oppgi personnummeret ditt (dette lagres ikke av Norsk Mose & Design). Personnummeret blir brukt for å hente din folkeregistrerte adresse og varene kan dessverre ikke sendes til en annen adresse – dette for å forhindre svindel. Hvis du ikke aksepterer adressen som hentes fra folkeregisteret må du velge å betale med kort.

Faktura sendes til deg på e-post når vi sender ut varene. Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalings-påminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer kan påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe. Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

 

Delbetaling med faktura

Gjennom vårt samarbeid med Klarna kan du del-betale ditt kjøp. Kredittiden velger du med å krysse av i det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall.

Klikk her for å lese mer om personvern og vilkår i Klarna.

Klarna kan kontaktes på telefon 210 18 991.

Ved å velge Klarna faktura får du

  • Trygghet til å handle uten å oppgi din kredittkortinformasjon
  • Mulighet til å handle gjennom å bare oppgi ditt personnummer
  • Mulighet til å se varen før du betaler
  • Handle enkelt, trygt og raskt på nettet

Salgspant og betalingsvilkår

Norsk Mose & Design har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om å få kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

6. Levering og forsinkelse

Levering er skjedd når kjøperen, eller dens representant (f.eks. Posten), er overlevert varen.

Normal leveringstid er 2-10 virkedager fra bestilling mottas til varen leveres i kundens postkasse eller angitt utleveringssted. Avvik kan forekomme.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Om det i en gitt periode vil kunne forekomme lengre frakttid, dvs et avvik fra standard leveringstid,  vil dette komme frem i fraktvalget før betaling, samt være spesifisert på ordrebekreftelsen.

Fraktpriser og fraktmetoder

  • Fraktpriser:fra kr 50,- avhengig av størrelse, vekt og leveringsmetode.
  • Posten, 2-10 virkedager m/sporing: Dette fraktalternativet er uten forsikring, dvs at når pakken er sendt fra oss, dvs. registrert i postens pakkesporing så anses pakken som levert iht. pkt. 6, første avsnitt. Risikoen for varen er kjøpers når pakken er sendt, iht. pkt. 7.
    Varen leveres rett i postkassen hvis mulig, ellers kan den hentes på lokalt utleveringssted.

Uavhentet forsendelse

Hvis sendingen ikke blir levert i kundens postkasse, kan den hentes på lokalt utleveringssted. Kunden vil da motta hentelapp og/eller SMS om dette.
Hvis kunden ikke henter pakken innen hentefristen vil den bli returnert tilbake til oss. Dette er fraktselskapenes regler.
Kunden vil da bli fakturert for eventuelle ekstra fraktkostnader.

Varsel

Kunden kommer automatisk til å få informasjon om levering via e-post og/ eller SMS . Det er derfor viktig at disse opplysningene er korrekte og i bruk.
Via kundens e-postadresse, gir vi kunden beskjed om når pakken forlater vårt lager. I denne e-posten får kunden i tillegg et kollinummer, som kunden kan bruke for å følge bestillingen sin.

Kunder på Svalbard

Posten har et eget gebyr på pakker som sendes til Svalbard. På grunn av dette vil det i etterkant av bestillinger til Svalbard sendes ut et ekstra gebyr på faktura til kunden.

Kunder utenfor Norge.

Vi tar gjerne imot bestillinger fra utlandet. Ta kontakt med kundesenteret ved ønske om levering utenfor Norge.

7. Uavhentet pakke

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse, dette for å dekke våre fraktkostnader og avgifter til transportør.

For uavhentet pakker som returneres til oss vil du bli ilagt et gebyr på NOK 400,- inkl. mva

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det og innen rimelig tid, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dette gjelder også om du har valgt en annen mottaker av varene enn deg selv (betaleren).

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter oppdagelse, gi selgeren melding om at de vil påberope seg mangelen.

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikkekan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreveavtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. • Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

11. Angrerett

Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (jfr. Angrerettloven § 15 første ledd). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren, selv om det ikke er noe mangel ved den. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Det er kun lagervarer kan sendes i retur. Bestillingsvarer, kundetilpassede varer, tilbudsvarer og partivarer kan ikke returneres.

Varer som sendes oss uten originalemballasje vil ikke refunderes. Kunde må gi oss beskjed på e-post i forkant om du ønsker å benytte deg av angreretten. Du har ansvaret for at returvarer når frem til oss i uskadet/komplett stand. Sørg derfor for at varene er forsvarlig innpakket.

Vi anbefaler at du sender returen som Norgespakke/Servicepakke, da de er søkbare og forsikret i postgangen. Søkbarhet og forsikring frafaller om du sender pakker som vanlig post – og postgangen vil ta lengre tid. Merk deg at returporto betales av deg som kunde. Vi henter ikke ut pakker som sendes til oss som oppkrav. Pakken må sendes til vår alltids gjeldende leveringsadresse.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene.

Dersom du benytter deg av angreretten og har valgt Klarna som betaling, er det viktig at du er rask med å sende oss pakken i retur da innen fristen for å unngå gebyr hos Klarna er etter 14 dager. Ser du at du ikke rekker forfallsdatoen, betaler du faktuaren for å unngå gebyrer, vi refunder beløpet til deg når vi har behandlet pakken som retur hos oss.

MERK: Uavhentet vare anses ikke som tilstrekkelig melding til selger om at kjøper gjør bruk av angrerett. I tillegg vil kjøper bli belastet nok 400.- ref. punkt

12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 234 00 500 eller www.forbrukerradet.no.